Beam Solution Services

Program Service
Website Service

Our Customers

ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจให้บริษัทเราได้ดูแล ให้คำปรึกษา พัฒนาซอฟต์แวร์และเว็บไซต์

fancy
WE DO(Program)

รับเขียนโปรแกรมทุกประเภท Intranet โปรแกรมบริการสต็อกสินค้า, ระบบขายออนไลน์-ขายปลีก ขายส่ง, โปรแกรมบริหารอพาร์ตเม้นท์, สนามกอล์ฟ, ร้านอาหาร, บริหารงานด้านบัญชี, จัดการเอกสารอิเล็กทรอนิค, งานด้านเครื่องมือวัด

fancy
STRUCTURE(Program)

รับทำ Web Application Full Stack
รับเขียนโปรแกรมด้วย Front End คือ AngularJS, JQUERY, Bootstrap
รับเขียนโปรแกรมด้วย .NET C# MVC หรือ VB.NET
เขียนติดต่อกับ Database ดังนี้ MSSQL ORACLE MYSQL SQLITE POSGRESQL
รับเขียนโปรแกรมด้วย Store Procedure PL/SQL Trancsac-SQL
โครงสร้างทั้งหมดผ่าน Penetration Test เบื้องต้น

fancy
CONTENT(Program)

รับเขียนโปรแกรมโดย เขียนหน้าจอ Input ข้อมูล Text Date Number แสดงข้อมูลแบบ Grid
เขียน Report ด้วย Devexpress มี ตาราง รูป กราฟ บาร์โค๊ด ฯลฯ สามารถ Export เป็น PDF WORD EXCEL
อ่านข้อมูลจาก Excel File / Word / PDF ด้วยการ Upload นำเข้าระบบ ฐานข้อมูล
เขียนโปรแกรมติดต่อกับ เครื่องยิงบาร์โค๊ด เครื่องอ่านบัตรปชช เครื่องอ่านแถบแม่เหล็ก เครื่องอ่าน RFID เครื่องพิมพ์บาร์โค๊ด
เขียนโปรแกรมส่งอีเมลล์ ส่ง SMS เขียนพิกัด หรือ area บน Google MAP เขียน TCP/IP คุยกับอุปกรณ์ เช่น GPS Tracker

Wins App & Web App

เราทำงานอย่างหนัก โดยพัฒนาเทคโนโลยีที่ในการสร้างซอฟแวร์อย่างต่อเนื่อง เช่น Beam Lib, Visual Paradigm, Devexpress, High Chart, Goolge Map เป็นต้น เพื่อให้ได้ซอฟแวร์ที่มีคุณภาพ เสถียร และสามารถยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนตามความต้องการของลูกค้าในช่วงการใช้งานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ไว้ใจให้เราดูแลงานคุณ Make Your Life Easier
ผลงานตัวอย่าง
drive02 drive02

Website by WordPress

 • สามารถรองรับสินค้าหรือบริการได้จำนวนมาก พร้อมทั้งมีปลั๊กอินให้เลือกใช้
 • สวยงาม ออกแบบมาเพื่อปะเภทธุรกิจของคุณโดยเฉพาะ
 • สามารถปรับ แก้ไข ยืดหยุ่น เนื่องจากออกแบบมารองรับการขยายตัว หรือเปลี่ยนแปลงในอนาคต
 • ใช้เวลาในการพัฒนาเว็บไซต์น้อย ประหยัดค่าใช้จ่าย
drive02 drive02

ตัวอย่างผลงานของเรา

ด้านล่างเป็นส่วนหนึ่งของซอฟต์แวร์/เว็บไซต์ ที่ทางบริษัทบีโซลูชัน ได้พัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

เทคโนโลยีและการพัฒนาด้านซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

ทางบริษัทได้มีการพัฒนาในด้านเทคโนโลยีในการสร้างซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพ เสถียร และสามารถยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนตามความต้องการของลูกค้าในช่วงการใช้งานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Beam Lib

เป็นเครื่องมือที่เราได้พัฒนาขึ้นมาเอง เพื่อใช้ในการจัดการกับ User Interface ให้ทันสมัย ใช้งานง่าย และรวดเร็ว

fancy
Visual Paradigm for UML

เราใช้เครื่องมือมาตรฐานสากล ในการออกแบบระบบ ก่อนที่จะเริ่มเขียนจริงทุกครั้ง เพื่อให้เกิดความมั่นใจ ว่างานจะออกมาอย่างสมบูรณ์ที่สุด

fancy
Devexpress

ด้วยเครื่องมือมาตรฐานในการออกแบบ Report ของคุณ ทำให้มั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับ Report ที่มีหน้าตาสวยงานตรงกับความต้องการ และสามารถ Export ไปใช้งานได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น Excel Word หรือ PDF

fancy
High Charts

เพื่อให้งานวิเคราะห์ของคุณสวยงาม และเป็น Interactive เราใช้ High Charts เพื่อช่วยคุณในการสรรค์สร้าง Dashboard ที่มีชีวิต

fancy
GemBox

เครื่องมือที่เป็นส่วนประกอบ.NET ที่รวดเร็วและใช้งานง่าย สามารถนำเสนอในรูปแบบไฟล์ PDF, Email XLSX, XLS, ODS, CSV, TXT, HTML, PDFและ API แสดงเอกสารรายงานต่างๆได้ถูกต้อง

fancy
Bootstrap

เป็น Frontend Framework ที่รวม HTML, CSS และ JS เข้าด้วยกัน ที่เว็บไซต์รองรับทุก Smart Device โดยแสดงผลแบบ Responsive Web หรือ Mobile First. Bootstrap

fancy
Angular

หนึ่งใน Front-end framework ที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดในปัจจุบัน สำหรับสร้างแอพลิเคชั่นในฝั่งไคลเอ็นในรูปแบบของ HTML, CSS และ JavaScript/TypeScript ซึ่งพัฒนาโดย Google

fancy
E-ICEBLUE

Spire.Barcode tool เป็นส่วนประกอบ. NET(C #, VB.NET, ASP.NET, .NET Core) ออกแบบมาเป็นพิเศษ สำหรับสร้างอ่านและรองรับการสแกนบาร์โค้ด 1D & 2D ที่มีความถูกต้องและแม่นยำ

fancy
Visual Studio

Visual Studio เป็นเครื่องมือที่ช่วยพัฒนาซอฟต์แวร์และระบบต่างๆเช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Website, Web application และ Web Service ที่รองรับการเขียนได้หลากหลายภาษา VB.NET C++ C# J# เป็นต้น

fancy
Google Map

เราใช้เครื่องมือมาตฐานใช้ในการแสดงแผนที่บนหน้าเว็บไซต์ แสดงรายละเอียดที่อยู่ Location ต่างๆให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน

fancy
Amazon Web Services

AWS เป็นแพลตฟอร์มระบบคลาวด์ ที่เราเลือกใช้ โดยครอบคลุม รองรับตั้งแต่ Server ขนาดเล็ก จนถึง Server Farm ขนาดใหญ่ และการันตีด้วย UPTIME 99.99% เพื่อให้แน่ใจว่างานของลูกค้าเราจะไม่สะดุด

26025
9464
150
20

ขั้นตอนง่ายๆ ในการติดต่อเพื่อเขียนโปรแกรม ทำเว็บไซต์ หรือ ที่ปรึกษางานด้าน IT

ขั้นตอนที่ 1

 • ลูกค้าแจ้งความต้องการของชิ้นงาน
 • เขียนโปรแกรม/ ทำ website / ที่ปรึกษางานด้าน IT บริษัท/ อื่นๆ และเวลาเริ่มใช้งาน
 • ตอบกลับล่าช้า

ขั้นตอนที่ 2

 • บริษัทประเมินราคา
 • และแจ้งรายละเอียด model กับลูกค้า
 • ราคาแพง
 • งานไม่ตรงตามความต้องการ

ขั้นตอนที่ 3

 • เริ่มงาน
 • และแจ้งผลการดำเนินงานกับลูกค้า
 • ไม่ทราบสถานะของงาน
 • งานล่าช้า

Frequently Asked Questions

Beam Solution ให้บริการด้านใดบ้าง ?
Iเราให้บริการในด้าน 1. เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เฉพาะด้านสำหรับลูกค้า เช่น โปรแกรม POS โปรแกรมบริหารจัดการสต็อกสินค้า โปรแกรมด้านการบริหารการเงิน โปรแกรมเกี่ยวกับการขนส่ง โปรแกรมการติดตาม โปรแกรมจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมบริหารจัดการร้านอาหาร จัดการอพารต์เม้นต์ เป็นต้น 2. โปรแกรมสำเร็จรูป เช่น โปรแกรม POS 3. รับดูแลให้คำปรึกษาด้านระบบ IT บริษัท เช่น ระบบ E-mail, share file, VPN และอื่นๆ 4. รับจัดทำเว็บไซต์ในรูปแบบของ wordpress
เมื่อเกิดปัญหาในด้านการใช้งานโปรแกรม/ระบบคอมพิวเตอร์ บริษัทจะดูแลลูกค้าอย่างไร?
ลูกค้าสามารถสามารถติดต่อสอบถามปัญหา ในกรณีที่แนะนำและลูกค้ายังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ทางบริษัทจะทำการ remote เข้าไปแก้ปัญหาให้กับลูกค้า
ต้องการจ้างเขียนโปรแกรมมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง ?
ทางคุณลูกค้าสามารถติดต่อเข้ามาที่บริษัท โดยติดต่อทางโทรศัพท์, line หรือ e-mail และแจ้งรายลเอียดงานที่ต้อการให้บริษัททำ ทางเราจะนัดคุยและเสนอราคาให้กับลุกค้า และสามารถเริ่มงานได้เลย
drive02

Latest Blog Post

Subscribe Our Newsletter

ลงทะเบียนเพื่อติดตามข่าวสารจากเรา

Copyright 2019 BEAM SOLUTION CO.,LTD. All Rights Reserved.