“ Beam Solutions เรามั่นใจ ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ซอฟต์แวร์ ให้บริการจัดทำเว็บไซต์ ให้คำปรึกษากับธุรกิจที่หลากหลาย ด้วยบริการที่เหมาะสม สามารถตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าแต่ละประเภท ”

บริการออกแบบ จัดทำเว็บไซต์ และพัฒนาซอฟต์แวร์เฉพาะลูกค้า

ด้วยเทคโนโลยีที่เราคิดค้นขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ ของลูกค้าของเราอย่างสูงสุด เราเลือกใช้เทคโนโลยี และกระบวนการทำงานที่เป็นมาตรฐานสากล และมีโครงสร้างทางโปรแกรมชัดเจนในการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยเฉพาะ รวมทั้งมีเอกสารควบคุมในทุกขั้นตอนของการออกแบบที่สามารถนำมาใช้ปรับปรุงแก้ไขซอฟต์แวร์ได้ในภายหลัง

บริการจัดทำซอฟต์แวร์สำเร็จรูป

          สำหรับลูกค้าขนาดเล็กหรือขนาดกลาง เราตอบโจทย์ของลูกค้าด้วยบริการซอฟต์แวร์สำเร็จรูป ในด้านต่างๆ ซึ่งจะเหมือนกับการแชร์ค่าใช้จ่ายกับลูกค้ารายอื่นๆ ทำให้มีค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงนัก มีฟังก์ชันการทำงานต่างๆ พื้นฐาน ครอบคลุมในการใช้งานปกติ ซึ่งเราจำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ และการดูแลหลังการขายในราคาที่เหมาะสม

บริการจัดทำเว็บไซต์/บริการสาธารณะ

          ในยุคอินเตอร์เน็ทนี้ บริษัท บีม โซลูชัน ยังได้มีการให้บริการในด้านต่างๆ แก่ประชาชนทั่วไป ทั้งแบบให้บริการฟรี และแบบเก็บค่าใช้บริการในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น APP บนอุปกรณ์มือถือ หรือบนเว็บไซต์ เพื่อให้เกิดความสะดวกสบาย ตอบโจทย์ทุกความต้องการ และใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น

สามารถติดต่อสอบถามเราได้ที่

#รับเขียนโปรแกรม .NET
#รับทำ Web App ทางธุรกิจ
#ที่ปรึกษาด้าน IT