ในยุคปัจจุบันนี้ที่การเข้าถึงข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ค่อนข้างเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคนทำงานแบบเราๆ ในวันนี้เราก็จะขอเสนอ วิธีการสร้าง Map Server แบบง่ายๆ เพื่อใช้งานเองในองค์กร ทำให้สามารถใช้งานได้แม้ไม่ต้องเชื่อมต่อกับ Internet และแน่นอน เทคโนโลยีที่เราใช้งานนั้นก็คือ Open Street Map นั่นเอง

ในการใช้งานนั้นเราก็จะต้องมี server ของเราเองก่อน ซึ่งถ้าใครใช้งานโปรแกรมพวก VM (Virtual Machine) อยู่แล้ว ก็สามารถใช้งานได้โดยลง Ubuntu ให้เรียบร้อยก่อนนะครับ

จากนั้นก็ให้เรา login เข้าไป โดยใช้สิทธิ์ root ที่เราได้สร้างไว้ จากนั้นก็พิมพ์คำสั่งตามนี้เลยครับ

sudo apt-get install software-properties-common

sudo add-apt-repository ppa:kakrueger/openstreetmap

sudo apt-get update

sudo apt-get install libapache2-mod-tile
-do you want to enable mod_tile in the apache config?: Yes
-do you want to download coastlines?: yes
-do you want to create postgis db?: yes
-name of db to create: gis
-other users that should have access to db:www-data ubuntu<== หรือ username admin ที่สร้าง

wget http://download.geofabrik.de/asia/thailand-latest.osm.pbf

osm2pgsql –slim -C 500 –cache-strategy sparse –number-processes 4 thailand-latest.osm.pbf

sudo touch /var/lib/mod_tile/planet-import-complete

sudo /etc/init.d/renderd restart

sudo apt-get install osmosis

renderd -f start
^c

#ส่วนนี้เป็นการ download ไฟล์แผนที่ที่ยังมีไม่ครบให้ตามหาจากไฟล์บน Internet นะครับ

ls /etc/mapnik-osm-carto-data/data/

cd /etc/mapnik-osm-carto-data/data/

sudo wget http://beamsolution.com/osm_zip.zip

sudo unzip osm_zip.zip

cd ne_10m_populated_places

sudo ogr2ogr ne_10m_populated_places_fixed.shp ne_10m_populated_places.shp

sudo /etc/init.d/renderd restart

render_list -a

และเมื่อเรารอจน render เสร็จแล้ว เราก็จะได้ map server ของเราไว้ใช้งานเองเรียบร้อยครับ

ไว้คราวหน้าเราจะมาพูดถึง API ที่เราจะนำไปใช้งานผ่านโปรแกรมของเรากันครับ

#รับเขียนโปรแกรม .NET
#รับทำ Web App ทางธุรกิจ
#ที่ปรึกษาด้าน IT